Ergonomiske møbler

Ergonomiske møbler har været et vigtigt emne inden for møbeldesign i Danmark i mange år. Dansk design har traditionelt været meget funktionelt orienteret, og især inden for kontormøbler har der derfor i mange årtier været fokus på det ergonomiske. I mange andre lande har man først for nyligt fået øjnene op for vigtigheden af korrekt arbejdsstilling og positur.Ergonomiske-møbler Denne øgede fokus på korrekt positur og i det hele taget på arbejdsmiljø på kontoret, er en direkte følge af det skift der er sket fra det industrielle samfund og henimod det service orienterede samfund. Det er ikke kun fordi der førhen var flere mennesker beskæftiget i den sekundære sektor, men også et spørgsmål om holdningen til kontorarbejde.I en situation hvor flertallet af arbejderne slider sig selv op i produktionen er det svært at vinde gehør for at der skal kæmpes for et bedre arbejdsmiljø for kontorarbejdere, men efterhånden som langt de fleste har stillesiddende arbejde bliver det mere naturligt at fokusere på arbejdsstillinger på kontoret, og dermed også på ergonomisk korrekte møbler.Men ergonomien er ikke kun funktionel. Som i al god design har de bedste designere formået at skabe nye og spændende møbler, på baggrund af kravet om ergonomisk korrekte møbler, og det har resulteret i en række designs som efterhånden er gået hen og blevet moderne klassikere inden for møbeldesign, som for eksempel knæpude stolen, som blev betragtet som et kuriosum da den kom frem. I dag går ergonomi og design som reglen op i en højere enhed når det kommer til møbeldesign, og når der er tale om kontormøbler har ergonomien helt klart første prioritet i designet.